ก่อตั้ง มีนาคม ๒๕๖๖EST. March, 2023东部时间2023年3月

Full Stack Developer,
Desktop & Mobile Application Developer

ยินดีต้อนรับสู่ "LukeCreated" | เว็ปไซต์ส่วนตัวที่ทุกคนประทับใจ Welcome to "LukeCreated" | Personal website that everyone impressed! 欢迎到 “LukeCreated” | 让大家印象深刻的个人网页!


เกี่ยวกับ & ติดต่อเรา About me & Contact me 关于我 & 联系

สวัสดีครับทุกท่าน ผมชื่อลุค (Luke) เป็น Full Stack Developer, Desktop & Mobile Application Developer ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "LukeCreated" _?中文?_ Hello guys, I am Full Stack Developer and Desktop & Mobile Application Developer. Welcome to my personal website, "LukeCreated". I offer services like develop a mobile, desktop, and web app, and even tutoring! Feel free to contact me! 大家好,我是耿釗(Luke)。我是 Full Stack Developer and Desktop & Mobile Application Developer. 欢迎来到我的个人网站: "LukeCreated"_?中文?_

ข้อมูลส่วนบุคคลInfo个人信息

 • ชื่อ: กิตติพิชญ์
  ชื่อเล่น: กานต์/ลุค (Luke)
  Name: Kittipich
  Nickname: Luke
  名字:倪耿釗
  小名:鲁柯(Luke)
 • จาก: กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทยBased in: Bangkok, Thailand来自:曼谷,泰王国 (泰兰德)
 • กำลังศึกษาที่: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลStudying at: Faculty of Information and Communication Technology (ICT), Mahidol University就读于:玛希隆大学信息与通讯技术学院 (ICT)
 • เอก: Computer ScienceMajor: Computer Science专业:计算机「資訊工程系」
 • คาดว่าจะจบการศึกษาในปี: พศ.๒๕๖๘Expected graduation year: Early 2025预计毕业年份: 2025
 • email: contact@lukecreated.com   ส่งอีเมล์ทันทีEmail him now现在就邮他

บริการ Services offer _?中文?_

 • Tutoring
 • Develop
  • Web app
  • Mobile app
  • Desktop app

ความสามารถSkills技能点

ความสามารถทางภาษาจีน:Mandarin fluentness:普通话流利度 (汉语):
50/100
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:English fluentness:英语流利度:
80/100
ความสามารถทางภาษาไทย:Thai fluentness:泰语流利度:
Native
 • Coding in: Python, JS/TS, HTML&CSS, SQL
 • Frameworks/Libraries/Tools: Flask, Express.js, Flutter, Bootstrap5, W3CSS, React.js

อื่นๆOthers其它

Bugs report: bugsreport@lukecreated.com   Report now

©Kittipich "Luke" Aiumbhornsin with MIT license:   License details

ขอขอบคุณ 猴国外交大臣 (ขุนนางใหญ่ว่าการกิจการต่างประเทศแห่งอาณาจักรวานร) ที่ช่วยเขียนภาษาจีนให้นะครับThank you 猴国外交大臣 (A cheif of Foreign Affairs of Kingdom of Monkey) for your help in writing in Mandarin!谢谢猴国外交大臣帮我写中文! ขอขอบคุณ ทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนครับThank you everyone for your support!谢谢大家的支持!

* ขอบคุณที่เยี่ยมชมครับ ** Thank you for visiting! ** 感谢观看 *


[mark:0 | version:0.49]